top of page

Karoline Lindgaard, kandidat til
Europa-Parlamentsvalget for Alternativet

Mine tre mærkesager

1. Højhastighedstoge og Europæisk CO2-afgift  

2. Økologisk EU uden giftige kemikalier

3. Et ligestillet EU uden diskrimination.

Karoline i nyhederne

En valgkampagne er meget mere end én kandidat. Det er et hold. Alle løfter forskellige afgørende opgaver lige fra at sætte plakater op til politikudvikling.

Skriv eller ring, hvis du vil være en del af en kampagne, som kæmper for klima, miljø, ligestilling, anti-diskrimination og unge i EU.

Telefonnummer: +45 60 67 65 78
E-mail: karoline.lindgaard@alternativet.dk 

ÅU Alternaitvet Alternativets Unge Unge politisk aktive klimatosser landsmøde

Instagram

Om Europa-parlamentsvalget

Hvem kan jeg stemme på til Europa-parlamentsvalget?
  • Til Europa-parlamentsvalg søndag d. 9. juni 2024 kan du stemme på hvilken som helst opstillet kandidat, det er uanset om de bor i din kommune. Du kan altså stemme på mig i hele Danmark.
  • Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Hvornår er næste Europa-parlamentsvalg? 
Hvem må stemme til Europa-parlamentsvalget?
  • Enhver der er 18 år og har dansk statsborgerskab

  • Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i EU, der har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark (Hvis du er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark, skal du første gang søge om at blive optaget på valglisten, tryk her for at læse mere).
    Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hvor stor en del af danske love kommer fra EU?
  • I alt udgør cirka 54% af alt dansk ret implementeret EU-lovgivning. Det indebærer både EU-forordninger og EU-direktiver. EU-forordninger er love, som gælder direkte i alle EU-medlemslande. EU-direktiver indføres med større frihed af medlemslandet. EU-direktivet er et fælles mål, som opnås gennem individuelle love i EU-landene. 
    Kilde: Tænketanken Europa samt EU-oplysningen.
bottom of page